Disclaimer

De verstrekte informatie op agere.nl is informatief bedoeld. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Agere verleent u hierbij toegang tot agere.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Agere en derden zijn aangeleverd. Agere behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op agere.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Agere.

Aansprakelijkheid
Agere besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze site.

Fouten in de verwerking van gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden. Het is daarom mogelijk dat de informatie die is gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De op agere.nl verstrekte informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het verstrekte aanbod kan elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Agere. Agere is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het op agere.nl verstrekte aanbod liggen bij Agere. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agere is het niet toegestaan om informatie,illustraties, foto's of andere berichtgeving op deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Externe hyperlinks
Deze website bevat o.a. hyperlinks naar externe sites waarvan de inhoud buiten de verantwoordelijkheid van Agere ligt. Deze links zijn opgenomen ter (extra) informatie van de bezoekers van deze site en werden te goeder trouw geselecteerd.

Wijzigingen Disclaimer
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

CONTACT

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente