Privacy statement

Dit statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Agere met betrekking tot agere.nl, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Voor Agere is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verzameld, verwerkt en beveiligd. Daarmee voldoet Agere aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
Agere verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van agere.nl:

  • ten behoeve van haar bedrijfsvoering;
  • om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn;
  • om webstatistieken te ontwikkelen.

De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Cookies
Agere maakt gebruik van een beperkt aantal cookies. Bekijk hier wat dat voor u betekent.

Uw rechten
Neem contact met ons op indien u vragen heeft over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met agere.nl.

Wanneer u geen marketinginformatie van Agere wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door ons dit schriftelijk te melden.

Wijzigingen Privacy Statement
Agere behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Raadpleeg daarom geregeld dit Privacy Statement om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.

CONTACT

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente