Kennis en advies

Agere is de ervaren partner die meedenkt met u en uw organisatie. Wij hebben actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving van de branche, subsidiemogelijkheden en belastingwetgeving (zoals de WVA). Daarmee kunnen we samen een opleidingstraject voor uw organisatie uitzetten, dat past bij uw organisatiedoelen, gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap en dat de kosten zo laag mogelijk houdt.

Daarnaast is Agere ook een kennismakelaar, die voortdurend actief is in het onderhouden en uitbreiden van een kennisnetwerk. Transparantie, leren van elkaar en creëren van samenwerkingsverbanden zijn voor ons belangrijke punten. Daarmee zijn we in staat met u en onze kennispartners antwoord te geven op uw onderzoek- en adviesvragen. Daag ons gerust uit!

Op deze pagina vindt u regelmatig actuele en relevante informatie over wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden. Ook worden partners gepresenteerd uit ons kennisnetwerk en vindt u informatie over de opleidingstrajecten die we samen met deze partners hebben uitgevoerd.

CONTACT

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente