Subsidies

Wanneer u als werkgever wilt investeren in uw personeel door middel van branchegerichte opleidingen, dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor subsidies. Of en wanneer u in aanmerking komt voor een subsidie is afhankelijk van diverse factoren. Wanneer u mogelijk aanspraak maakt op een subsidieregeling dan kunt u dit aanvragen bij de subsidievertrekkende instantie.

Agere adviseert u graag door voor u een subsidiecheck te doen. Komt u in aanmerking voor subsidie dan helpt Agere u verder met het indienen van uw aanvraag.

Wij kunnen u helpen met de volgende subsidies:

Meer informatie over subsidiemogelijkheden? Neem contact met ons op.

CONTACT

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente