Belastingdienst Particulieren

Volgt u een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep, dan mag u de uitgaven hiervoor zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Voorwaarden aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven

U mag uw studiekosten en andere scholingsuitgaven onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u dus niet aftrekken.
  • De opleiding of studie is gericht op uw beroep of toekomstige beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.
  • Uw totale kosten min eventuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van € 250,-.
  • Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven na vermindering van de drempel, is maximaal € 15.000,-.

Agere kan u hierbij adviseren en ontzorgen.

CONTACT
  Agere boek
 

Belastingdienst scholingsuitgaven

Klik op onderstaande button voor meer informatie over scholingsuitgaven en de Belastingdienst in PDF formaat.

Download het bestand

Contact

(0546) 80 97 77
info@agere.nl

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente