Carrosseriebranche OOC

OOC verstrekt subsidie op opleidingen die medewerkers van aan OOC afdragende bedrijven volgen. Hierbij heeft ieder bedrijf recht op subsidie van gemiddeld ongeveer 1 opleidingsdag per medewerker per jaar.

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van subsidie:

 1. Subsidie wordt alleen toegekend voor werknemers van aan OOC afdragende bedrijven.
 2. Het subsidiebedrag is € 72,- per dag, maximaal 5 dagen subsidiabel per opleiding per persoon, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten.
 3. Voor langlopende (avond)cursussen (met zelfstudie) zoals taalcursussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van € 360,-.
 4. Dagdelen worden naar rato gesubsidieerd.
 5. Geen subsidie wordt gegeven voor:
  • Cursussen met een min of meer verplicht karakter, zoals BHV of Audatex.
  • Merkgebonden cursussen.
  • Vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, busrijbewijs of chauffeursdiploma.
  • Toetsen en examens (ook t.b.v. certificering).
  • Bekostigde mbo-opleidingen BOL of BBL.
 6. Gezien de ontwikkelingen die leiden tot de behoefte aan hoger gekwalificeerd management bij bedrijven en de kosten die dit soort trajecten met zich meebrengen, is de bijdragenorm voor gevolgde hbo-opleidingen € 120,- in plaats van € 72,- per dag (op voorwaarde dat de opleiding met goed gevolg is afgesloten).
 7. Naast de vergoeding op gevolgde cursussen kent OOC ook subsidie toe op gevolgde aanvullende praktijkopleidingsdagen, zoals die worden verzorgd in de regionale opleidingscentra van VOC. Deze zogenaamde APO dagen dragen er aan bij om leerlingen die bij een bedrijf werkzaam zijn sneller inzetbaar te maken. OOC draagt € 111,25 bij per gevolgde APO dag.
 8. Als uitkomst uit het CAO-overleg zet OOC zich in om de aandacht voor employability in de branche te bevorderen. Sinds 1 januari 2009 verstrekt OOC ook subsidie op gevolgde EVC's. Door een combinatie met OOC-subsidie en een fiscaal voordeel kost een EVC-procedure u helemaal niets.
 9. Omdat in de toekomst steeds vaker geschoold zal worden via e-learning voert OOC in 2013 een pilot uit waarin ervaring wordt opgedaan met het subsidiëren van e-learning In deze pilot zal e-learning onder de volgende voorwaarden gesubsidieerd worden:
  • de opleidingsinspanning is genormeerd door de opleidingsaanbieder;
  • de relevantie van de opleiding voor de branche blijkt o.a. uit de aansluiting bij de BKS en de afsluiting met een toets en een behaald positief toetsresultaat/certificaat;
  • de aanbieder wordt opgenomen in een intern register bij OOC zodat een bestand wordt opgebouwd van relevante opleiders/opleidingen;
  • de bepaling van de vergoeding geschiedt verder conform de OOC-subsidievoorwaarden voor traditionele scholing;
  • indien e-learning gecombineerd wordt met een traditionele trainingsvorm dan wordt de subsidieaanvraag als één aanvraag behandeld.
CONTACT

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente