Subsidieregeling Praktijkleren (SPL)

Op 1 januari is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het belastingplan 2014.

Als werkgever kunt u onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren (SPL). Een financiële stimulans voor bedrijven om leerwerkplekken aan te bieden voor o.a. mbo-studenten, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat. Als opleidingsbedrijf kunt u hiermee uw gemaakte begeleidingskosten gedeeltelijk vergoed krijgen.

Werkgevers
De werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een student stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

Opleidingsbedrijven
Opleidingsbedrijven zijn werkgevers die als belangrijkste doelstelling hebben het opleiden van vakbekwame medewerkers binnen de sector techniek. Deze doelstelling leidt ertoe dat deze (non-profit) organisaties behoefte hebben aan een eerdere betaling van de vergoeding. Daar wordt als overgang eenmalig in voorzien. Zij krijgen daarbij niet meer middelen dan andere werkgevers. Wel kunnen zij een deel daarvan eerder ontvangen.

Voor welke doelgroepen kunt u aanvragen?

 • Vmbo:
  Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
 • Mbo:
  Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat.
 • Hbo:
  Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving). Hierbij bestaan de opleiding uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal als voor deeltijd hbo.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's):
  Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit, die de werkgever begeleidt.
  Als technologisch ontwerpers in opleiding bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.

Meer weten?
Wilt u graag meer informatie over Subsidieregeling praktijkleren (SPL), neem dan contact met ons op. Agere helpt u graag verder.

 

CONTACT
  Agere boek
 

Subsidieregeling praktijkleren

Klik op onderstaande button voor meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren in pdf-formaat.

Download het bestand

Contact

(0546) 80 97 77
info@agere.nl

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente