Wet vermindering afdracht (WVA)

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel is afgeschaft per 1 januari 2014. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het belastingplan 2014. Op 1 januari 2014 is de vervangende Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden.

Meer weten?
Wilt u graag meer informatie over het afschaffen van de Wet vermindering afdracht (WVA), neem dan contact met ons op. Agere helpt u graag verder.

CONTACT
  Agere boek
 

Folder Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

Klik op onderstaande button voor de DUO-folder, met meer informatie over eventuele bijdragen in de bekostiging van BBL-trajecten in pdf-formaat.

Download het bestand

Contact

(0546) 80 97 77
info@agere.nl

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente