3e Rijbewijsrichtlijn

Aanleiding en doel De huidige Europese rijbewijsrichtlijn dateert uit 1991 en is de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is besloten om een derde rijbewijsrichtlijn op te stellen.

Het doel van deze richtlijn is om:

  • de regels rondom het rijbewijs op Europees niveau gelijk te trekken;
  • één Europees rijbewijsmodel in het leven te roepen, dat beter beveiligd is tegen fraude;
  • ervoor te zorgen dat de kennis en kunde van rijexaminatoren in Europa verbeterd wordt.

Wat verandert er en wanneer?
De verwachte ingangsdatum van de derde rijbewijsrichtlijn is 19 januari 2013. De geldigheidsduur van het rijbewijs C en D verandert van 10 jaar naar 5 jaar. Ook moeten chauffeurs elke 5 jaar een medische keuring doen. Er komen nieuwe rijbewijscategorieën voor de motor, vrachtauto en bus en voor een aantal bestaande rijbewijscategorieën zullen er aanpassingen komen. Iedereen die op 19 januari 2013 al een rijbewijs heeft, behoudt zijn of haar rechten. Voor deze rijbewijshouders gelden de veranderingen dus niet. Hierna beschrijven we in het kort de veranderingen per rijbewijscategorie.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een factsheet gepubliceerd over dit onderwerp. Deze factsheets kunt u hieronder downloaden. Het betreft de factsheet die het Ministerie in april 2012 heeft gepubliceerd.

Rijbewijscategorie C (vrachtauto)
Voor vrachtauto’s komt er een lichte en zware categorie. Naast de categorie C komt er een categorie C1. Met een rijbewijs uit de categorie C1 kunnen chauffeurs rijden in een voertuig met een toegestane maximum massa tussen de 3500 kg en 7500 kg. Voor dit rijbewijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Voor rijbewijscategorie C geldt een minimum leeftijd van 21 jaar. Is de bestuurder in het bezit van de code vakbekwaamheid (Code 95) dan kan hij vanaf 18 jaar zijn examen doen. Het bezit van het rijbewijs C geeft automatisch recht op de categorie C1.

BBL-leerlingen
Voor BBL-leerlingen heeft de invoering van deze rijbewijsrichtlijn geen gevolgen, zolang hij maar de Code 95 op het rijbewijs heeft, of gebruik maakt van de ontheffing die de ROC of Vakschool kan verlenen. Voor kraanbestuurders (VVT) geldt wel de 21 jaar grens. Zij vervoeren in principe niet en hebben alleen rijbewijs C nodig voor het besturen van een kraan.

Geldigheidsduur rijbewijs en Code 95
De geldigheidsduur van categorie C (C1 en C) is vanaf de invoering van de derde rijbewijsrichtlijn 5 jaar inclusief medische verklaring. Dit betekent dat een chauffeur om de 5 jaar een medische keuring moet laten doen i.p.v. om de 10 jaar. Als een chauffeur zijn rijbewijs vernieuwt na 19 januari 2013 krijgt hij een rijbewijsdocument dat 5 jaar geldig is voor die categorieën. Hiermee is de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk aan de geldigheid van Code 95. Deze code is een aantekening op het rijbewijs, die aangeeft dat de chauffeur vakbekwaam is. Alle beroepschauffeurs in het goederenvervoer of personenvervoer zijn verplicht om deze code op het rijbewijs te hebben. Het moment waarop het rijbewijs verloopt, loopt niet altijd synchroon met het moment waarop de vakbekwaamheid verlengd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de afrondingsdatum van nascholing en de beperkte geldigheidsduur van het rijbewijs om medische redenen. Om de momenten waarop het rijbewijs en de vakbekwaamheid verlengd moeten worden, zoveel mogelijk gelijktijdig te laten vallen, zal CCV zal een adviestool ontwikkelen. Aan de hand van deze tool kunnen chauffeurs nagaan wat het beste moment is voor de omwisseling van het rijbewijsdocument in relatie tot de geldigheid van de vakbekwaamheid.

Rijbewijscategorieën D
Naast categorie D komt er een nieuwe categorie D1. Met een rijbewijs van de categorie D1 mogen maximaal 16 personen, exclusief de chauffeur, vervoerd worden. Voor deze categorie geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Wanneer de bestuurder code 95 heeft, kan hij zijn rijbewijs D1 vanaf 18 jaar halen. Voor rijbewijscategorie D geldt een minimum leeftijd van 24 jaar. Met de code 95 kan een bestuurder zijn rijbewijs voor de categorie D vanaf 21 jaar halen. Vanaf de invoering van de derde rijbewijsrichtlijn wordt de geldigheidsduur voor het rijbewijs in de categorie D (D1 en D) 5 jaar.

Rijbewijscategorieën E (aanhangwagen of oplegger)
In deze categorie zijn een aantal wijzigingen met betrekking tot gewicht van de aanhangwagen of oplegger en de geldigheidsduur van het rijbewijs. Lees voor meer informatie de factsheet van het Ministerie van Infrastructuur en milieu: Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Ook over andere onderwerpen denkt Agere als kennispartner graag met u mee. Wij ontzorgen u graag met een oplossing op maat. Neem contact met ons op voor uw route naar vakmanschap.

CONTACT
  Agere boek
 

Factsheet 3e Rijbewijsrichtlijn

Klik op onderstaande button voor de factsheet 3e Rijbewijsrichtlijn in pdf-formaat.

Download het bestand

Contact

(0546) 80 97 77
info@agere.nl

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente