Vrijstelling code 95

De Wet- en regelgeving rond vrijstelling van Code 95 is vrij uitgebreid. Agere weet hier alles van. Wij brengen u dan ook graag op de hoogte. Als u of uw medewerker alleen in Nederland rijdt, dan is een geldige code vakbekwaamheid in bepaalde gevallen niet nodig. U hoeft geen aparte aanvraag te doen om voor de vrijstelling code 95 in aanmerking te komen. Bij controle moet u echter wel kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarde van de vrijstelling Code 95.

Bent u geboren voor 1 juli 1955?
In dat geval bent u vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie en het voeren van een bijbehorende Code 95 op uw rijbewijs. Om problemen met wetshandhavers in het buitenland te voorkomen, krijgt u de code echter wel, zonder dat u verplichte nascholing hoeft te volgen. De einddatum van de Code 95 is in dit geval gelijk aan de einddatum van uw rijbewijs.

Vrijstellingen Code 95 nationaal
Rijdt u als chauffeur binnen Nederland, dan heeft u geen geldige code vakbekwaamheid nodig als u:

 • Een voertuig bestuurt met een toegelaten maximumsnelheid van maximaal 45 km per uur.
 • Een voertuig van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer of diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde bestuurt.
 • Een voertuig bestuurt dat op de weg wordt getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud. Dit geldt ook voor nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 • Een voertuig bestuurt dat wordt gebruikt bij noodtoestanden of wordt ingezet voor reddingsoperaties. Denk aan sneeuw- en gladheidbestrijding, maar ook ambulancevervoer > 3.500 kg.
 • Een lesauto, -bus of -vrachtwagen bestuurt (leerlingen).
 • Een voertuig bestuurt dat wordt gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.
 • Per week minder dan 12 uur vervoer verricht.
 • Een voertuig bestuurd met materieel of uitrusting vervoert die u voor uw werk nodig hebt, mits het rijden met het voertuig niet uw voornaamste activiteit is.
 • Tenminste 21 jaar bent en een voertuig bestuurt dat binnen een straal van 50 km van de standplaats/vestigingsplaats gebruikt wordt voor:
  • het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
  • het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
  • het in de kleinhandel voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
  • als rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte.
 • Een voertuig bestuurt dat wordt gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
 • Goederenvervoer verzorgt voor landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig.
 • Levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd vervoert, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen.
 • Een voertuig bestuurt voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.


Vrijstellingen code 95 internationaal
Rijdt u als chauffeur in Europa, dan heeft u geen geldige code vakbekwaamheid nodig als u:

 • Een voertuig bestuurt met een toegelaten maximumsnelheid van maximaal 45 km per uur.
 • Een voertuig van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer of diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde bestuurt.
 • Een voertuig bestuurt dat op de weg wordt getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud. Dit geldt ook voor nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 • Een voertuig bestuurt dat wordt gebruikt bij noodtoestanden of wordt ingezet voor reddingsoperaties.
 • Een lesauto, -bus of –vrachtwagen bestuurt (leerlingen).
 • Een voertuig bestuurt dat wordt gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.
 • Een voertuig bestuurd met materieel of uitrusting vervoert die u voor uw werk nodig hebt, mits het rijden met het voertuig niet uw voornaamste activiteit is.

Ook over andere onderwerpen denkt Agere als kennispartner met u mee. Wij ontzorgen u graag met een oplossing op maat.

CONTACT

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente