Raab Karcher

Wat was de vraag? 
Circa 70 chauffeurs van Raab Karcher moesten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen voor beroepschauffeurs (Code 95). Hun opleidingstraject is ondergebracht in een mbo-opleiding tot Chauffeur goederenvervoer. Met daaraan toegevoegd een aantal praktische onderdelen. Die specifieke onderdelen sluiten aan op de wensen en eisen van Raab Karcher.

Wat hebben we gedaan?
Vanaf oktober 2012 zijn deze medewerkers opgeleid voor het diploma Chauffeur goederenvervoer (inclusief Code 95), terwijl sinds begin 2013 een groep van 40 medewerkers in opleiding is. Het betreft een 1-jarig traject, waarin ook het heftruckcertificaat en de autolaadkraan zijn opgenomen. In samenspraak met Raab Karcher maken ook de volgende onderdelen deel uit van het traject:

  • Sociale vaardigheden/Klantgericht communiceren 
  • Lading zekeren
  • Veiligheidsaspecten 
  • Het Nieuwe Rijden 

Door optimaal gebruik te maken van subsidiemogelijkheden worden de kosten voor het totale traject zo laag mogelijk gehouden.

Wat is het resultaat?
Inmiddels zijn alle medewerkers geslaagd voor het mbo-diploma Chauffeur goederenvervoer. Ook voldoen zij weer aan de vakbekwaamheidseisen Code 95.

Wat vindt de klant?
Jan Koppelman (adjunct directeur Logistiek Raab Karcher): “De opleiding heeft door zijn volledigheid en groepskarakter ook het effect van teambuilding gesorteerd, waardoor medewerkers elkaar beter leren kennen en meer begrip hebben voor elkaars situatie. Doordat alle medewerkers nu over hetzelfde brede pakket kennis en vaardigheden beschikken is iedereen breed inzetbaar en verloopt de planning van de werkzaamheden gemakkelijker.”

CONTACT

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente