Verplichte nascholing. Een wettelijke voorwaarde om beroepsmatig vrachtwagen te mogen rijden. Volgens de Richtlijn Vakbekwaamheid Code 95 moeten uw chauffeurs zich elke vijf jaar minimaal 35 uur nascholen. Agere helpt u hierbij. Bel of mail ons voor een advies op maat.

Maatwerk
Op het gebied van zowel theorie- als praktijkscholing verzorgt Agere legio onderdelen die u kunt toepassen voor de verplichte Code 95. Denk daarbij aan: schadepreventie, digitale tachograaf, chauffeursdagen, sociale vaardigheden, klantgericht communiceren, BHV, Het Nieuwe Rijden (HNR), Behaviour Based Safety (BBS), of veilig rijden met de oplegger.

Bij Agere verbinden we de specifieke behoeften van uw bedrijfsvoering en uw medewerkers met verplichte nascholing op maat. Wij hechten eraan u nauw te betrekken bij dit proces. De inhoud dient te bestaan uit voor Code 95 gecertificeerde cursussen. Ook is vereist dat uw medewerkers van de 35 uur nascholing minimaal zeven uur een praktijktraining volgen. De verdere vormgeving van uw nascholingsplan kunt u zelf bepalen.

Uw chauffeurs zijn het visitekaartje van uw organisatie. Bij Agere zetten we daarom de bepalingen rond Code 95 ten volle in om het vakmanschap van uw medewerkers verder te professionaliseren. Wij richten het nascholingstraject voor uw medewerkers dusdanig in dat uw bedrijf of organisatie maximaal profijt haalt uit de mogelijkheden die er zijn. Door onze kennis en ervaring zijn wij bovendien in staat om zelfs de specifieke inhoud van de cursussen of modules in uw traject zo veel mogelijk af te stemmen op uw wensen en op uw bedrijfsvoering.

Vakmanschap
Uw medewerkers ronden de diverse nascholingsonderdelen af met een examen of zij ontvangen een getuigschrift als bewijs van deelname. Zodra uw medewerker 35 uur nascholing heeft gevolgd, kan de geldigheid van de Code 95 worden verlengd. Hierna is hij of zij weer voor vijf jaar rijbevoegd.

Ook het behalen van een mbo-diploma tot Chauffeur goederenvervoer (inclusief de verplichte nascholing Code 95) is mogelijk. Een echte pré. Daarmee beschikt uw medewerker immers over extra competenties, die hem of haar een beter vakman of -vrouw maken.

Kosten
Goede kwaliteit, daar streven wij naar. Tegen zo laag mogelijke kosten. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van uw wensen. Ook kunnen interessante subsidiemogelijkheden een aanzienlijke invloed op uw kosten hebben. Wij hebben alle kennis rondom subsidieverlening in huis.

CONTACT
  Agere boek
 

Factsheet Nascholing (Code 95)

Klik op onderstaande button voor de factsheet Nascholing (Code 95) in pdf-formaat.

Download het bestand

Contact

(0546) 80 97 77
info@agere.nl

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente