Intro

Voor aankomende buschauffeurs begint de route naar vakmanschap bij Agere. Van een buschauffeur wordt tegenwoordig nogal wat verwacht. Hij is niet alleen rijbevoegd en verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn passagiers, maar ook moet hij klantgericht, communicatief en behulpzaam zijn. Kortom, hij is in alle opzichten een professional. Agere heeft daarvoor de juiste opleidingen in huis. De basisopleiding is het behalen van het rijbewijs D inclusief de vakbekwaamheid Code 95 voor de komende 10 jaar! Hiermee kunt u volstaan, maar als u een buschauffeur wilt die uitblinkt door vakmanschap dan kiest u voor de rijopleiding, aangevuld met een aantal vakgerichte theoretische en praktische componenten. Daarmee maken we het verschil. Agere helpt uw organisatie verder!

Opleiding

Buschauffeur

Of u nu kiest voor alleen de basisopleiding, namelijk het behalen van het rijbewijs D inclusief de vakbekwaamheid Code 95, of voor de rijopleiding, aangevuld met extra vakgerichte praktijkcomponenten. in alle gevallen stellen we samen met u de inhoud en de planning vast. Dat betekent dat we buiten de verplichte onderdelen samen theorie- en praktijkmodules kunnen toevoegen, die passen bij uw bedrijf en uw omgeving.

De opleiding kan op onze locatie plaatsvinden of (bij voldoende deelname) ook bij u in de omgeving of op uw bedrijf. Om de verletkosten zo veel mogelijk te beperken kan de opleiding ook gedeeltelijk in de avond of op zaterdag worden gegeven.

Na het behalen van het rijbewijs D wordt de verdere opleiding zoveel mogelijk voortgezet in de praktijk (dus tijdens de uitoefening van het beroep). Ook goed om te weten: soms zijn er voor werkgevers aantrekkelijke subsidiemogelijkheden van toepassing.

Onze instructeurs en docenten kunnen bogen op een jarenlange ervaring in de branche, waardoor zij de theorie direct aan de praktijk weten te koppelen. De lesinhoud is afgestemd op de praktijk (waar mogelijk specifiek op uw bedrijf) en daarbij maken we ook gebruik van een digitale leeromgeving.

Ook hier geldt weer dat we samen met u het traject plannen, zodat de normale bedrijfsvoering zo weinig mogelijk wordt belast. Door in te zetten op een sterke individuele begeleiding is de slagingskans van de deelnemers uitermate groot.

Agere beschikt over een modern wagenpark. Bovendien zijn we in staat door onze contacten gerenommeerde collega’s in het land te mobiliseren. Onze docenten en instructeurs zijn ervaren en uit de branche afkomstig. Ook maken we in de opleiding op onderdelen graag gebruik van deskundigheid die in uw bedrijf al aanwezig is.

Voor de invulling van de extra praktijkonderdelen is er een scala aan mogelijkheden, waaruit u een keuze kunt maken. Welke zijn van belang voor uw bedrijf en wat dragen zij bij aan het gewenste vakmanschap? Ook hier kunnen we maatwerk leveren.

Rijbewijs

Diploma

Nascholing

Kosten

Aanbod

  Agere boek
 

Factsheet Touringcarchauffeur/ Buschauffeur

Klik op onderstaande button voor de factsheet Buschauffeur/Touringcarchauffeur in pdf-formaat.

Download het bestand

Contact

(0546) 80 97 77
info@agere.nl

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente